Thứ Sáu, Tháng Mười 7, 2022

Tùy phím

FACEBOOK ƠI! ANH VAN XIN EM ĐẤY!

THƯ GỞI EM FACEBOOK Chào em Facebook, Anh xưng anh và anh gọi em là vì anh ra đời trước em đấy nhé. Đừng bắt lỗi...