hàm tổng chi phí

Bài 19: Ước lượng hàm chi phí

Người ta tính được các chỉ tiêu về sản xuất của công ty Nimbus, giống kết quả bài 17, như được thể...
ham san xuat

Bài 18: Ước lượng hàm sản xuất

Người ta tính được các chỉ tiêu về sản xuất của công ty Nimbus, giống kết quả bài 17, như được thể...

Bài 17: Mối quan hệ giữa sản lượng và chi phí sản xuất

Công ty Nimbus sản xuất chổi và bán sản phẩm tại nhà. Dưới đây là mối liên hệ giữa số công nhân...
phoi hop toi uu san xuat

Bài 16: Bài toán tìm phối hợp tối ưu trong sản xuất (Tối thiểu...

Một doanh nghiệp có hàm sản xuất Q = 2(K-2)*L. Giá thị trường của 2 yếu tố sản xuất K và L...
tinh nang suat

Bài 15: Sản lượng, năng suất trung bình và năng suất biên

Có một bảng theo dõi các chỉ tiêu về năng suất lao động bị thiếu một chỉ tiêu ở mỗi...