tối đa lợi nhuận độc quyền

Bài 24: Độc quyền và tác động đến thặng dư người sản xuất, người...

Một doanh nghiệp độc quyền có hàm tổng chi phí sản xuất sản phẩm X như sau:  TC = Q2 + 24*Q...

Bài 23: Tối đa lợi nhuận trong thị trường độc quyền

Một doanh nghiệp độc quyền có hàm tổng chi phí và hàm cầu thị trường như sau    TC = Q2 + 40Q+...
các đại lượng chi phí vi mô

Bài 22: Tối đa lợi nhuận, hòa vốn, đóng cửa trong thị trường cạnh...

Một doanh nghiệp hoạt động trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo có bảng theo dõi chi phí như sau:  Q 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 TC 200 300 360 400 420 430 450 500 580 680 800 Yêu cầu: Xác...
toi da loi nhuan

Bài 21: Tối đa lợi nhuận, điểm hòa vốn và đóng của trong thị...

Một doanh nghiệp trong thị trường Cạnh tranh hoàn toàn có hàm tổng chi phí như sau TC = Q2+30Q+3600 Yêu cầu: Giả sử...
các đường chi phí đơn vị

Bài 20: Tính các đại lượng chi phí và biểu diễn sự biến thiên...

Một doanh nghiệp có hàm tổng chi phí như sau TC = Q2+30Q+3600 Yêu cầu: 1. Tại mức sản lượng Q = 80, hãy...