Thứ Tư, Tháng Một 19, 2022

Kỹ năng

Các kỹ năng có thể cần thiết cho công việc và cuộc sống!

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng OBS để tạo bài giảng trực tuyến

Giới thiệu OBS Studio là phần mềm miễn phí được sử dụng phổ biến để live stream bởi các game streamers. Với tính...