Thứ Tư, Tháng Hai 8, 2023

Bài tập kinh tế vi mô

tối đa lợi nhuận độc quyền

Bài 24: Độc quyền và tác động đến thặng dư người sản xuất, người...

Một doanh nghiệp độc quyền có hàm tổng chi phí sản xuất sản phẩm X như sau:  TC = Q2 + 24*Q + 100....

Bài 23: Tối đa lợi nhuận trong thị trường độc quyền

Một doanh nghiệp độc quyền có hàm tổng chi phí và hàm cầu thị trường như sau    TC = Q2 + 40Q+...
các đại lượng chi phí vi mô

Bài 22: Tối đa lợi nhuận, hòa vốn, đóng cửa trong thị trường cạnh...

Một doanh nghiệp hoạt động trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo có bảng theo dõi chi phí như sau:  Q 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 TC 200 300 360 400 420 430 450 500 580 680 800 Yêu...
toi da loi nhuan

Bài 21: Tối đa lợi nhuận, điểm hòa vốn và đóng của trong thị...

Một doanh nghiệp trong thị trường Cạnh tranh hoàn toàn có hàm tổng chi phí như sau TC = Q2+30Q+3600 Yêu cầu: Giả sử...
các đường chi phí đơn vị

Bài 20: Tính các đại lượng chi phí và biểu diễn sự biến thiên...

Một doanh nghiệp có hàm tổng chi phí như sau TC = Q2+30Q+3600 Yêu cầu: 1. Tại mức sản lượng Q = 80, hãy...
hàm tổng chi phí

Bài 19: Ước lượng hàm chi phí

Người ta tính được các chỉ tiêu về sản xuất của công ty Nimbus, giống kết quả bài 17, như được thể...
ham san xuat

Bài 18: Ước lượng hàm sản xuất

Người ta tính được các chỉ tiêu về sản xuất của công ty Nimbus, giống kết quả bài 17, như được thể...

Bài 17: Mối quan hệ giữa sản lượng và chi phí sản xuất

Công ty Nimbus sản xuất chổi và bán sản phẩm tại nhà. Dưới đây là mối liên hệ giữa số công nhân và sản...
phoi hop toi uu san xuat

Bài 16: Bài toán tìm phối hợp tối ưu trong sản xuất (Tối thiểu...

Một doanh nghiệp có hàm sản xuất Q = 2(K-2)*L. Giá thị trường của 2 yếu tố sản xuất K và L...
tinh nang suat

Bài 15: Sản lượng, năng suất trung bình và năng suất biên

Có một bảng theo dõi các chỉ tiêu về năng suất lao động bị thiếu một chỉ tiêu ở mỗi...