Thứ Bảy, Tháng Ba 25, 2023

Kinh tế vi mô

thi truong canh tranh hoan hao

Chương 14: Doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo

Bạn đã hoặc đang học Chương 14 môn Kinh tế vi mô theo giáo trình Mankiw về Doanh nghiệp trong Thị trường...
chi phi san xuat

Chương 13: Lý thuyết về Chi phí sản xuất

Bạn đã hoặc đang học Chương 13 môn Kinh tế vi mô theo giáo trình Mankiw về Lý thuyết chi phí sản...
thang du san tieu dung

Chương 7: Thặng dư tiêu dùng, thặng dư sản xuất và hiệu quả thị...

Bạn đã hoặc đang học Chương 7 môn Kinh tế vi mô theo giáo trình Mankiw và muốn là thử các câu...
tác động chính sách gia trần

Chương 6: Tác động của các chính sách vi mô vào thị trường

Bạn đã hoặc đang học Chương 6 môn Kinh tế vi mô theo giáo trình Mankiw về tác động của các chính...

Chương 5: Hệ số co giãn và ứng dụng

Bạn đã hoặc đang học Chương 5 môn Kinh tế vi mô theo giáo trình Mankiw và muốn là thử các câu...

Chương 4: Các nhân tố cung cầu trên thị trường

Bạn đã hoặc đang học Chương 4 môn Kinh tế vi mô theo giáo trình Mankiw và muốn là thử các câu...

Chương 1: Mười nguyên lý kinh tế học – Trắc nghiệm kinh tế vi...

Bạn đang học Kinh tế vi mô theo giáo trình Mankiw và muốn là thử các câu trắc nghiệm để ôn bài?...
trade-off

Chương 1: Mười nguyên lý kinh tế – Bài 1

CÂU HỎI Mô tả một số đánh đổi trong các tình huống sau đây: a) Một gia đình quyết định có nên mua một chiếc xe...
kinh te vi mo

Học Kinh tế vi mô chi vậy?

Sinh viên: Anh Mít ơi! Học kỳ này em có học Môn Kinh tế vi mô. Em thấy Anh Mít có đăng...
bài toán tối ưu tiêu dùng

Bài 27: Bài toán tối ưu tiêu dùng, đường tiêu thụ giá cả...

Một người tiêu dùng có khoảng thu nhập I = 4.400.000 đồng dùng để mua 2 loại thực phẩm là thịt và...