Chương 8: Doanh nghiệp trên thị trường cạnh tranh

Mục tiêu chuyên biệt của chương 8

 • Phân biệt được sự khác biệt giữa thị trường cạnh tranh hoàn hảo và các loại thị trường khác
 • Chỉ ra được đặc điểm của doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo
 • Tính toán được các chỉ tiêu kinh tế, đề xuất được các giải pháp cho nhà sản xuất khi kinh doanh trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo

Để đáp ứng yêu cầu của chương này, các bạn hãy

  1. Xem toàn bộ nội dung của Chương 8 trong Chương 14 – Giáo trình Kinh tế vi mô (trong phần Học Liệu)
  2. Xem Tóm tắt bài giảng
  3. Xem video bài giảng
  4. Làm bài trắc nghiệm 50 câu trong phần đánh giá. Các bạn có thể làm nhiều lần cho đến khi nắm chắc kiến thức và đạt điểm như mong đợi. Điểm sẽ được tính trung bình cho tất cả những lần thực hiện.

2. Sách giáo khoa: Chương 14 – Kinh tế học Vi Mô, N.G.Mankiw, NXB Hồng Đức, 2016, trang 310-335 (xem sách in)

2. Bài giảng tóm tắt (bấm vào và kéo xuống để xem hết 22 trang)

 

3. Video bài giảng

Chương 8: Doanh nghiệp trên thị trường CTHH – Phần 1

Chương 8: Doanh nghiệp trên thị trường CTHH – Phần 2

 

 

Trắc nghiệm (50 câu): Được làm nhiều lần và điểm được tính là điểm trung bình tất cả các lần thực hiện.