Chương 5: Người tiêu dùng, người sản xuất và hiệu quả thị trường

Mục tiêu chuyên biệt của chương 5

 • Giải thích được tính hiệu quả của nền kinh tế thị trường, dựa vào các khái niệm phúc lợi
 • Vận dụng lý thuyết để ra quyết định, dựa vào mức sẵn lòng trả và sẵn lòng bán

Để đáp ứng yêu cầu của chương này, các bạn hãy

  1. Xem toàn bộ nội dung của Chương 5 trong Chương 7 – Giáo trình Kinh tế vi mô (trong phần Học Liệu)
  2. Xem Tóm tắt bài giảng
  3. Xem video bài giảng
  4. Làm bài trắc nghiệm 50 câu trong phần đánh giá. Các bạn có thể làm nhiều lần cho đến khi nắm chắc kiến thức và đạt điểm như mong đợi. Điểm sẽ được tính trung bình cho tất cả những lần thực hiện.

2. Sách giáo khoa: Chương 7 – Kinh tế học Vi Mô, N.G.Mankiw, NXB Hồng Đức, 2016, trang 153-173 (xem sách in)

<

 

2. Bài giảng tóm tắt (bấm vào và kéo xuống để xem hết 18 trang)

 

3. Video bài giảng

 • Bài giảng chính

Bài tập tình huống về Mức sẵn lòng trả

Bài tập tình huống về Mức sẵn lòng nhận

 

Trắc nghiệm (50 câu): Được làm nhiều lần và điểm được tính là điểm trung bình tất cả các lần thực hiện.