Chương 3: Độ co giãn và ứng dụng

Mục tiêu chuyên biệt của chương 3

  • Trình bày, diễn giải và phân tích được khái niệm và ý nghĩa của các hệ số co giãn của cầu và cung
  • Vận dụng được lý thuyết cho việc ra quyết định định giá nhằm tăng doanh thu và kết quả, hiệu quả của người kinh doanh

Để đáp ứng yêu cầu của chương này, các bạn hãy

    1. Xem toàn bộ nội dung của Chương 3 trong Chương 5 – Giáo trình Kinh tế vi mô (trong phần Học Liệu)
    2. Xem Tóm tắt bài giảng
    3. Xem video bài giảng
    4. Làm bài trắc nghiệm 50 câu trong phần đánh giá. Các bạn có thể làm nhiều lần cho đến khi nắm chắc kiến thức và đạt điểm như mong đợi. Điểm sẽ được tính trung bình cho tất cả những lần thực hiện.

1. Sách giáo khoa: Chương 5 – Kinh tế học Vi Mô, N.G.Mankiw, NXB Hồng Đức, 2016, trang 103-226(xem sách in)

2. Bài giảng tóm tắt (bấm vào và kéo xuống để xem hết 23 trang)

 

3. Video bài giảng

dgsd

 

Trắc nghiệm (50 câu): Được làm nhiều lần và điểm được tính là điểm trung bình tất cả các lần thực hiện.