Chương 1: Mười nguyên lý kinh tế học

Mục tiêu chuyên biệt của chương 1

  • Biết được nguồn gốc và ý nghĩa của thuật ngữ kinh tế, nhiệm vụ của kinh tế học.
  • Liệt kê, mô tả và giải thích được mười nguyên lý cơ bản của kinh tế học, tương ứng với 3 câu hỏi quan trọng về kinh tế, đó là: Con người ra quyết định như thế nào? Con người tương tác với nhau như thế nào, và Nền kinh tế vận hành như thế nào?

Để đáp ứng yêu cầu của chương này, các bạn hãy

    1. Xem toàn bộ nội dung của Chương 1 trong giáo trình Kinh tế vi mô (trong phần Học Liệu)
    2. Xem Tóm tắt bài giảng
    3. Xem video bài giảng
    4. Làm bài trắc nghiệm 50 câu trong phần đánh giá. Các bạn có thể làm nhiều lần cho đến khi nắm chắc kiến thức và đạt điểm như mong đợi. Điểm sẽ được tính trung bình cho tất cả những lần thực hiện.

2. Sách giáo khoa: Chương 1- Kinh tế học Vi Mô, N.G.Mankiw, NXB Hồng Đức, 2016, trang 3-36 (xem sách in)

 

 

2. Bài giảng tóm tắt (bấm vào và kéo xuống để xem hết 20 trang)

 

3. Video bài giảng

Phần 1: Các khái niệm và câu hỏi kinh tế học 

Phần 2: Bốn nguyên lý – Con người ra quyết định như thế nào? 

Phần 3: Ba nguyên lý – Con người tương tác với nhau như thế nào? 

Phần 4: Ba nguyên lý – Nền kinh tế vận hành như thế nào? 

Trắc nghiệm tiếng Việt (50 câu): Được làm nhiều lần và điểm được tính là điểm trung bình tất cả các lần thực hiện.

 

Trắc nghiệm tiếng Anh (tham khảo, không bắt buộc): Chương 1 – theo giáo trình Economics của Mankiw trênCengege.com => Tại đây