KINH TẾ VI MÔ 1

 

Link lớp học định kỳ (theo lịch GV thông báo)

https://meet.google.com/prf-eyno-ogb

BẢNG ĐIỂM (Click vào hình để vào trang điểm)