Thứ Bảy, Tháng Ba 25, 2023

Gia đình

Speaking Practice

A story of good children

English speaking Practice A story of good children It’s a sunny day. Zoe and Charlie are playing ball. Grandma is washing his car because it’s dirty. Grandpa...

Bộ bài ngộ nghĩnh

Lưu lại bộ bài sáng tạo của mấy nhóc

Is there any difference between the two pictures

Lưu lại kỷ niệm cho Hailey - luyện nói tiếng Anh ngày 2/9/2021.  Here the bear is big but here the bear is small  Here there are...

Story of Fred and Tiger

Lưu kỷ niệm cho Hailey, luyện nói tiếng Anh ngày 2/9/2021 Fred’s watching a film about tigers with his dad. He’s saying, ‘I like their...
Differences between two pictures

Differences between two pictures

Lưu kỷ niệm cho Hailey, luyện nói tiếng Anh ngày 28-8-2021

Blare’s Birthday

Lưu lại kỷ niệm cho con gái - bài luyện ngày 28-8-2021   It’s Clare’s birthday. She’s coming home from She is thinking about all her...

Về quê câu cá

Lưu kỷ niệm ngày - ngày 2/5/2021  

Sinh nhật tháng tư cùng bác Đông và anh Đạt

Lưu kỷ niệm ngày 2/4/2021 cùng gia đình Bác Đông và Bác Dũng tại nhà hàng Mười Dễ - Bà Rịa  

How many differences are there between the two pictures?

Lưu kỷ niệm bài tập tiếng Anh ngày 26-8-2021 - cho Hailey