Chủ Nhật, Tháng Năm 16, 2021
Quảng cáo

Bài tập kinh tế vi mô

Bài 4: Xác định mức giá tại điểm cầu co giãn đơn vị

Có hàm số cầu một hàng hóa X như sau:  Q=-0,2*P+80  (có thế viết thành P=-5Q+400)  Yêu cầu: Xác định mức giá tại điểm cầu co...

Bài 3: Tính hệ số co giãn cầu theo giá (co giãn khoảng)

Người ta khảo sát và ước lượng được rằng: Khi giá mặt hàng A là 20.000 đồng/kg, lượng cầu  là 300 tấn. Nếu giá...

Bài 2: Tính hệ số co giãn của cầu theo giá (co giãn điểm)

Có hàm số cầu một hàng hóa A như sau:  Q=-2*P+120  (có thế viết thành P=-1/2Q+60)  Yêu cầu: Hãy xác định hệ số co giãn của...

Bài 1: Viết phương trình đường cầu

Yêu cầu: Một đường cầu đi qua tọa độ 2 điểm như sau: A (P=50 và Q=20); B (P=20 và Q=80). Xác định phương...