Người ta khảo sát và ước lượng được rằng: Khi giá mặt hàng A là 20.000 đồng/kg, lượng cầu  là 300 tấn. Nếu giá A tăng lên 25.000 đồng/kg, lượng cầu hàng A sẽ giảm xuống còn 280 tấn.

 Yêu cầu:

1. Hãy tính hệ số co giãn cầu theo giá của mặt hàng A trong khoảng giá dao động trên.

2. Nhận định mặt hàng này thuộc nhóm hàng thiết yếu hay xa xỉ với giả định hàng xa xỉ là hàng mức độ co giãn lEdl >1.

3. Với kết quả này, người bán có nên tăng giá để tăng doanh thu?

Lời giải

Câu 1: Dựa vào công thức tính hệ số co giãn khoảng như được thể hiện trong hình, thế các số liệu vào, kết quả hệ số co giãn được xác định sau:

Câu 2: Kết quả trên cho thấy mặt hàng A có trị số tuyệt đối hệ số co giãn cầu theo giá nhỏ hơn 1, thể hiện cầu co giãn ít theo giá. Nói khác đi là lượng cầu ít nhạy cảm với sự biến đổi của giá. Từ kết quả này, có thể kết luận đây là mặt hàng thuộc nhóm hàng thiết yếu.

Câu 3: Với những mặt hàng thiết yếu có mức độ co giãn thấp, theo lý thuyết, người bán nên tăng giá nếu muốn tăng doanh thu.

Thực tế số liệu trên cũng cho thấy điều đó.

Cụ thế,

Khi P=20.000 và Q=300 tấn => Tổng doanh thu TR = 6 tỷ (20.000đ/kg*300.000kg).

Khi P=25.000 và Q=280 tấn =? Tổng doanh thu TR = 7 tỷ (25.000 đ/kg*280.000kg).

Bài tập trên đưa ra khuyến cáo rằng, nếu mặt hàng bạn đang kinh doanh thuộc nhóm hàng co giãn ít, bạn hãy mạnh dạn tăng giá để tăng doanh thu. Tuy nhiên, điều kiện là bạn phải có sức mạnh thị trường.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments