Giả sử có hàm cầu và cung của mặt hàng X như sau:

 Q= -2P+120, QS= 3P – 30

 (Đơn vị tính của giá là USD, đơn vị tính của lượng là triệu sản phẩm)

Yêu cầu:

  1. Xác định điểm cân bằng (lượng và giá). Tổng số tiền người bán nhận được?
  2. Xác định thặng dư sản xuất
  3. Xác định thặng dư tiêu dùng
  4. Xác định tổng thặng dư xã hội

(Lưu ý: cần xác định đúng đơn vị tính)

Lời giải

Câu 1:

Thị trường cân bằng khi lượng cung bằng lượng cầu, hay

         QS = QD

⇔  3P – 30  = -2P + 120

⇔       5P  = 150

⇔       P = 30, thế vào PT đường cung, hoặc cầu

⇒        Q = 60

  Vậy thị trường cân bằng tại mức giá P=30 và mức sản lượng Q=60, tức giá cân bằng là 30USD/sp và lượng cân bằng cung cầu là 30 triệu sản phẩm.

Số tiền người bán nhận được = P*Q = 30*60.000.000 =1,8 tỷ USD

Câu 2:

Thặng dư sản xuất (PS) là phần diện tích dưới đường giá và và trên đường cung, được xác định bởi tam giác vuông có 3 cạnh gồm: đường cung, đường giá CB và trục tung.

Dựa vào phương trình đường cung, có thể xác định đường cung cắt trục tung tại mức giá P=10 (thế Q=0 vào phương trình đường cung)

Vậy PS = (30-10)*60/2 = 600, tức 600 triệu USD

  Câu 3:

Thặng dư của người tiêu dùng (CS) là phần diện tích dưới đường cầu và trên đường giá, được xác định bởi tam giác vuông có 3 cạnh gồm: đường cầu, đường giá CB và trục tung.

Dựa vào phương trình đường cầu, có thể xác định đường cầu cắt trục tung tại mức giá P=60 (thế Q=0 vào phương trình đường cầu)

Vậy CS = (60-30)*60/2 = 900, tức 900 triệu USD

 

Câu 4:

Tổng thặng dư = PS + CS = 600 + 900 = 1500 triệu USD, hay 1,5 tỷ USD 

2 2 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments