LATEST ARTICLES

trade-off

Chương 1: Mười nguyên lý kinh tế – Bài 1

CÂU HỎI Mô tả một số đánh đổi trong các tình huống sau đây: a) Một gia đình quyết định có nên mua một chiếc xe...
kinh te vi mo

Học Kinh tế vi mô chi vậy?

Sinh viên: Anh Mít ơi! Học kỳ này em có học Môn Kinh tế vi mô. Em thấy Anh Mít có đăng...
bài toán tối ưu tiêu dùng

Bài 27: Bài toán tối ưu tiêu dùng, đường tiêu thụ giá cả...

Một người tiêu dùng có khoảng thu nhập I = 4.400.000 đồng dùng để mua 2 loại thực phẩm là thịt và...
Tối ưu tiêu dùng

Bài 26: Bài toán tối ưu tiêu dùng, đường tiêu thụ thu nhập và...

Một người tiêu dùng có thu nhập I = 900 dùng để mua 2 sản phẩm X và Y với Px = 10đ/sp;...
đối đa lợi nhuận độc quyền

Bài 25: Độc quyền và chính sách điều tiết độc quyền

Một xí nghiệp độc quyền có hàm tổng chi phí sản xuất sản phẩm A như sau:  TC = 1/8*Q2 + 8Q...