Chương 4: Các nhân tố cung cầu trên thị trường

Bạn đã hoặc đang học Chương 4 môn Kinh tế vi mô theo giáo trình Mankiw và muốn là thử các câu...

Chương 1: Mười nguyên lý kinh tế học – Trắc nghiệm kinh tế vi...

Bạn đang học Kinh tế vi mô theo giáo trình Mankiw và muốn là thử các câu trắc nghiệm để ôn bài?...
trade-off

Chương 1: Mười nguyên lý kinh tế – Bài 1

CÂU HỎI Mô tả một số đánh đổi trong các tình huống sau đây: a) Một gia đình quyết định có nên mua một chiếc xe...
kinh te vi mo

Học Kinh tế vi mô chi vậy?

Sinh viên: Anh Mít ơi! Học kỳ này em có học Môn Kinh tế vi mô. Em thấy Anh Mít có đăng...
bài toán tối ưu tiêu dùng

Bài 27: Bài toán tối ưu tiêu dùng, đường tiêu thụ giá cả...

Một người tiêu dùng có khoảng thu nhập I = 4.400.000 đồng dùng để mua 2 loại thực phẩm là thịt và...